English
 
Pashto
 
پښتو
 
انگلیسی 
صفحه اصلی
 
بشنوید
 
تصویری
 
فروشگاه آنلاین
 
انجيل مقدس
 
رادیوی ۲۴ ساعته
 
تماس با ما
 
صفحات دیگر
 
صفحه اول

پروگرام مخصوص:


پروگرام مخصوص امروز:

ما چرا میگوییم از تاریکی به نورآمدیم؟ آیا ما به ضد ادیان دیگر هستیم؟

ما چرا میگوییم از تاریکی به نورآمدیم؟ آیا ما به ضد ادیان دیگر هستیم؟

از سريال باشما.

قرائت کلام خدا برای امروز:

انجيل لوقا ۱۱ Today's Scripture Reading - Download


پښتو ريډيو

www.pashtozeray.org

Find more about Weather in Kabul, AH

ترویج پیام زندگی در افغانستان

به تعداد ۱٬۹۴۷ برنامه برای شنیدن و ذخیره نمودن موجود اند


براى افغانستان

برنامۀ تلویزیونی راز زندگى

داغترین دانلود

شهادت ضیا ندرت
Also heard on
Internet Radio


وقت نشر برنامه ها:

شما میتوانید برنامه های رادیو صدای زندگی را هر روز ساعت هفت صبح روی موج کوتاه ۴۹ متربند، برابر با ۶٬۱۲۵ کیلوهیرتز و هر شب ساعت هفت و سی دقیقهٔ شب، روی موج کوتاه ۳۱ متر بند، برابر ۹٬۵۹۰ کیلوهیرتز بشنوید.فلم عیسی مسیح

Video      Audio